Εγγύηση χαμηλότερης τιμής
Ερχόμαστε στον χώρο σας...
Διεκπεραιώνουμε γρήγορα και οικονομικά.
Ερχόμαστε με διάθεση !
Έχουμε την χαμηλότερη τιμή που μας επιτρέπεται να έχουμε και αυτό είναι υπόσχεση.
Παραλαμβάνουμε όλα τα δικαιολογητικά από τον χώρο σας.
Στα πρακτικά μαθήματα οδήγησης αν χρειάζεται,σας παραλαμβάνουμε και σας επιστρέφουµε από τον χώρο σας.
Αν θέλετε να περάσετε από τεχνικό έλεγχο παραλαμβάνουμε το αυτοκίνητό σας και περνάμε τις διαδικασίες στα ΚΤΕΟ